การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศของเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สพป.มหาสารคาม เขต 1

Loading