การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วย คณะ ก.ต.ป.น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 โดยมี นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รอง ผอ.สพปงมหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี

Loading