การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สพป.มหาสารคาม เขต 1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบความเดือดร้อน” ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สพป.มหาสารคาม เขต 1 รวมใจ สงเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ที่ประสบความเดือดร้อน” ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบความเดือนร้อน ได้แก่ ประสบภัย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ชีวิต ได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือ ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading