การประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566

วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนต่อไปได้ ตนจึงเห็นว่าการประชุมในครั้งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการระดับสนามสอบจะต้องมาซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียด แนวปฏิบัติ โดยมี นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคาร 34 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Loading