การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำรวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำรวนนักเรียนไม่เกิน 60 คน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อช่วยลดภาระให้กับครูผู้สอน ประกอบกับช่วยลดปัญหาหรือความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจไม่ครบถ้วนถูกต้อง โดยมี นายกีรติ ซามัชฌิมา, นายภราดร เสนารัตน์, นายสุพิชญ์ พรอยู่ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

Loading