การนิเทศ ติดตาม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานเปิด การนิเทศ ติดตาม และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โรงเรียนศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนในทุกพื้นที่ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบในทุกมิติ ทั้งด้านหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครู นักเรียนและสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ให้กับโรงเรียนในโครงการ โดยมี นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเจริญศักดิ์จร โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม

Loading