ข่าวประชาสัมพันธ์

สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565
การประชุมการจัดสรรอัตราจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2566
การประชุมการจัดสรรอัตราจ้างตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำปีงบประมาณ 2566
ร่วมในพิธีวางพวงมาลาพระราชทานที่หน้าหีบศพพระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต)
ร่วมในพิธีวางพวงมาลาพระราชทานที่หน้าหีบศพพระเทพสารคามมุนี (ปุ้ม ปณฺฑิโต)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นักเรียนในสังกัดที่ประสบอัคคีภัย
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว นักเรียนในสังกัดที่ประสบอัคคีภัย
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.ยะลา เขต 3 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สพป.ยะลา เขต 3 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สพป.นราธิวาส เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565
สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 6/2565
การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
การประกาศกำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแกดำวังแสง
งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแกดำวังแสง
สพป.พะเยา เขต 2 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565สพป.พะเยา เขต 2
สพม.จันทบุรี ตราดประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565
สพม.จันทบุรี ตราดประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 สพป.นครปฐม เขต 2
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนตุลาคม 2565 สพป.นครปฐม เขต 2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2565 จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอาทิตย์ สิงห์ชุม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกอุดมวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 วางหรีดไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายอาทิตย์ สิงห์ชุม ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแกอุดมวิทย์
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.ชลบุรี ระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.ชลบุรี ระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สพม.รอ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) สพม.รอ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2565
สพป.มหาสารคาม เขต 1  ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สพป.มหาสารคาม เขต 1  ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย
งานฌาปนกิจศพ
งานฌาปนกิจศพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน 14 ราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. จำนวน 14 ราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะศึกษานิเทศก์ จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พบประชาชน”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมรายการ “ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พบประชาชน”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9-10/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9-10/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 14/2565
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำและกำจัดวัชพืช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์คลองน้ำและกำจัดวัชพืช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสัมมนาทางวิชาการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสัมมนาทางวิชาการศึกษา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระยะที่3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดการประชุมผู้รับผิดชอบ ICT สถานศึกษาเชิงปฏิบัติโครงการขับเคลื่อน ITA สถานศึกษา 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 จัดการประชุมผู้รับผิดชอบ ICT สถานศึกษาเชิงปฏิบัติโครงการขับเคลื่อน ITA สถานศึกษา 2565
สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)
สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา (CEFR)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Talk for OBEC
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Talk for OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7-8/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 7-8/2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 9/2564
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบบ้านตามโครงการ สารคามหนึ่งห่วงใย สร้างบ้านให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาส
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เรื่องเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เรื่องเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งานระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประชุมโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สถานศึกษาออนไลน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานการเงิน บัญชีและพัสดุโรงเรียน
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3)
สพป.มค.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
สพป.มค.1 นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา