ข่าวประชาสัมพันธ์

IMG_0478
การประกวดคัดเลือกตัวแทนกล่าวสุนทรพจน์ (Speech contest) เรื่อง "รักชาติและความเป็นไทยไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์"
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์วรสาร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
28510-1024x682-1-370x265
เผยแพร่รายงานผลการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยใช้กระบวนการ RB2'Six Steps สพป.ราชบุรี เขต 2
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2566
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2566
S__36855815_0
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตื่น ประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน
DSCF8865
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565
1394552_0
ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดมหาสารคาม (ก.บ.จ.มค.) ครั้งที่ 1/2566
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักการร่างประมวลกฎหมายป่าไม้และสัตว์ป่า
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์คำสั่งแต่ตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2568) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
temp_c0c159b4e6fb41519f1d9a44714a1db5c_4928847113183786016_417888981826286_0
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1/2566
252121_0
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี และโรงเรียนบ้านนาสีนวน
251253_0
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง และโรงเรียนบ้านแดง
133805_0
ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Mahasarakham Smart Education : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
temp_cda194282d38d6baa7881e03d45c9338a_4921247095122839014_503883013700032
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย และโรงเรียนบ้านเหล่ายาว
temp_cda194282d38d6baa7881e03d45c9338a_4919741430280765377_391810924550891
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านโนนทอง และโรงเรียนบ้านโนนสำราญ
DSCF8402
ประชุมคณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษา “เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565”
S__36446251_0
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี ที่ประสบอุบัติเหตุในโรงเรียน
28510-1024x682-1-370x265
การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของกระทรวงมหาดไทย
28510-1024x682-1-370x265
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 เผยแพร่สื่อและระบบศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data)
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์ ข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์ Virtual Tour 360 องศา ของศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema เสริมไทยคอมเพล็กซ์มหาสารคาม
S__3268783_0
ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
244608_0
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
S__9601036_0
ร่วมเป็นเกียรติในการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
DSCF6493
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ ระบบ ITA Online
15622_0
ร่วมพิธีเนื่องในวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม 158 ปี ร่วมสักการะพระเจริญราชเดช (ท้าวกวด)
835_0
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก ที่ประสบอุบัติเหตุ
242245_0
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
DSCF6173
ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านหนองจิก ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
242214_0
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง และโรงเรียนบ้านโคกล่าม
242074_0
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านจำนัก และโรงเรียนบ้านหนองปลิง
temp_cda194282d38d6baa7881e03d45c9338a_4914005997105098344_730813350198087
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านเกิ้ง และโรงเรียนบ้านเลิงบ่อ
241485
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนบ้านโพนละออม และโรงเรียนบ้านโคกลิ่น
241466
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
239959_0
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
S__41845815_0
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และร่วมประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสาร ชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษามิติทางประเพณี
DSCF5963
ร่วมพิธีเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงาน การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
14672_0
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
temp_o684b712aba332e3b82a5b4bdb9f9bf99_4914908236816839786_43633115491842_0
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
IMG_2311
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติและพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการปลูกฝังคุณลักษณะเด็กและเยาวชน 4 ประการ
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ดิจิทัลจั๊มสตาร์ท” รุ่นที่ 1
เผยเเพร่รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง ทิศทางเเละรูปเเบบการบริหารราชการเเผ่นดินในภูมิภาค 
28510-1024x682-1-370x265
การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนออมแห่งชาติ (กอช.)
28510-1024x682-1-370x265
ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti-Corruption Museum)
DSCF5677
กิจกรรมการประกวดการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
IMG_0173_0
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ตามพหุปัญญา สำหรับครูผู้สอน รุ่นที่ 1
DSCF5606
ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ
4984_0
โครงการชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
205904_0
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้ GPASS 5 STEPs
DSCF5544
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านไส้จ่อ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
DSCF5409
ปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. เพื่อส่งตัวไปยังโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
13167_0
ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566
237738
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
S__48013347
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มเงินพุ่มทอง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
S__44924949_0
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
DSCF5349
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566
DSCF5249
ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว
DSCF5157
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
DSCF5125
การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ครั้งที่ 11/2566
198962
ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการปลูกฝังคุณลักษณะเด็กและเยาวชน 4 ประการ ตามพระราโชบาย
S__6053893
ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย ปีการศึกษา 2567
DSC_0300
ประชุมคณะกรรมการประเมินความพร้อมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ขอเปิดห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ปีการศึกษา 2567
S__41599397
เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 12
235232
ออกตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการบริหารงบประมาณของโรงเรียน
DSCF4043
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับบริการภาครัฐบนศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th)
DSCF4019
ร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน
519665
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพท. ประจำเดือน มิถุนายน 2566
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพท. ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (Short Clip) โครงการเผยแพร่อุดมการณ์และค่านิยมประชาธิปไตยด้วยการแสดงแบบอย่างที่ดี (archetype)
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบภาพยนต์สั้นหรือคลิปวิดีโอ
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดร้องเพลง “ออมกับ กอช”
650
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย พิการ เดินไม่ได้ตั้งแต่กำเนิด
558
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ที่ประสบเหตุ
IMG_9434
ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเข้ารับประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ประจำปี พ.ศ. 2566
28510-1024x682
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ประจำปี พ.ศ. 2566
28510-1024x682
การประกวดชิงรางวัล Best Survivor Awards ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive โดยมูลนิธิเอสซีจี
28510-1024x682
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารโครงการให้บริการความรู้ สวนสัตว์อุบลราชธานี ปี 2566
S__27566107
ประชุมประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภทให้มีความทันสมัยครั้งที่ 1/2566
DSCF3855
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสถาปนา สพฐ. 
S__35430408
ดำเนินการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566
475176
ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์ฝึกอบรมและเป็นวิทยากรพิเศษ การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
DSCF3701
สพป.มหาสารคาม เขต 1 งานฌาปนกิจศพ คุณยายไม อุทัยเจริญ
DSCF3607
ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านหนองบัว ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
DSCF3548
ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบความเสียหาย โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ
2035966
การแข่งขันโรงเรียนต้นฉบับสภานักเรียน ระดับสำนักงานพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
1688532392534
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
474637
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน
DSCF3541
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมวางหรีดไว้อาลัยศพ
LINE_ALBUM_3062023_๒๓๐๗๐๓_41
ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
DSCF3419
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินการตามผลการอุทธรณ์ กลั่นกรองเกี่ยวกับผลการพิจารณาอุทธรณ์ ครั้งที่ 1/2566
356862461_599517078833378_3917449424392971731_n
งานฌาปนกิจศพคุณแม่วันดี นนตะศรี ซึ่งเป็นมารดา นางพิกุล อ่อนปุย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง
DSCF3073
ประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
1350845
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566
9029
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ (26 มิถุนายน 2566)
S__40951920
สพป.มหาสารคาม เขต 1 ร่วมวางหรีดไว้อาลัยและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม