ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์