ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายละเอียดองค์ประกอบหลักเกณฑ์และคะแนนการพิจารณา การย้ายข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(1)