ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานในนิทรรศการศิลปะ Kanagawa Biennial World  Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 22