ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปลี่ยน ย้าย และรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1