ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567