ประกาศการยกเลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1