เรื่องประกาษกับประกวดราคาสำหรับห้องสมุดและอุปกรณ์ ห้องสมุด