รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาช่วยปฏิบัติหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รับสมัครพนักงานทำความสะอาด

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. วุฒิทางการศึกษา

Loading