ประกาศ สพป.มค. เขต 1 เรื่อง ผลการประกวดภาพยนต์สั้น ภายใต้แนวคิด "รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด" ประจำปี 2566

ประกาศผลฯ คลิก

ประเภทประถมศึกษา

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวหนอง

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง

ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา

รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ

Loading