ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (เจ้าหน้าที่ลูกเสือ) ของสำนักงานลูกเสือจังหวัด ประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1