ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)