ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุดและอุปกรณ์ห้องสมุด (เลือกรายการ) ของโรงเรียนในสังกัด 7 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)