ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕