ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการ
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อขับรถยนต์ราชการ งบประมาณปี พ.ศ.2566
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand)
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์โอลิมปิคนานาชาติ IRO 2022 (International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์นิทรรศการศิลปะเยาวชนนานาชาติ “Joy of Tashkent” ครั้งที่ 9
แจ้งประชาสัมพันธ์การขอขยายเวลาชะลอการดำเนินการทางกฎหมายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพป.มหาสารคาม เขต 1
เรียนเชิญเข้าร่วมทัศนศึกษาเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2566
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัด ที่ประสบอุทกภัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ลงพื้นที่มอบของช่วยเหลือและให้กำลังใจ นักเรียนในสังกัด ที่ประสบอุทกภัย
สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่10/2565
สพป.มหาสารคาม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่10/2565
งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประจำเดือนกันยายน 2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดผลงานในนิทรรศการศิลปะ Kanagawa Biennial World  Children’s Art Exhibition ครั้งที่ 22
ขอประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับสถานศึกษา ครูผู้สอน และนักเรียน
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนกันยายน 2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาและขอรับทุนการศึกษา
ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ
ส่งจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2565 พร้อมแบบสอบถามความพึงพอใจในสื่อเผยแพร่ความรู้/ประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นพิเศษโครงการให้บริการความรู้ประจำปีงานประมาณ 2566 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
การประเมินผลสัมฤทธิ์คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาสั่ง ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแน่งครูผู้สอน
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและะลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน
ประกาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
ประกาศ สพป.มค.1 เรื่อง ผลการคัดเลือกการประกวดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผลการคัดเลือกสถานศึกษา รางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษา เพื่อขอรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนในสังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศ สพป.มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์การศึกษา รายการโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประขาคมอาเซียน (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประขาคมอาเซียน (เลือกรายการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สพป.มหาสารคาม เขต 1
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2565
ผลการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจําปี พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน (รอบที่3)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน (รอบที่3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพชุมชน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพชุมชน สังกัด สพป.มหาสารคาม เขต 1 (รอบที่ 3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ในโรงเรียนคุณภาพชุมชน (รอบที่3)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ในโรงเรียนคุณภาพชุมชน (รอบที่3)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน (ครั้งที่ 2 )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการตำแหน่งครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียนคุณภาพชุมชน (ครั้งที่ 2 )
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2564 ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี 2564 ตามมติอนุมัติโดย กศจ.มหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565)
แนวทางการดำเนินงานว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
แนวทางการดำเนินงานว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2550
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2565
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564