หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสุดารัตน์ เพียลา
นางสุดารัตน์ เพียลา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ : 043722990
E-mail : sudaphoto3@gmail.com
นางสาวรุจีรัตนื กัญญาน้อย

นางสาวรุจีรัตนื กัญญาน้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
รับผิดชอบ :
เบอร์โทรศัพท์ : 043712225