Q & Aการลาไปตามแพทย์นัด ที่โรงพยาบาลของรัฐ เป็นการลากิจ หรือ ลาป่วยครับ

ขออนุญาตครับ การลาไปตามแพทย์นัด ที่โรงพยาบาลของรัฐ เป็นการลากิจ หรือ ลาป่วยครับ

1 Answers
กลุ่มบริหารงานบุคคล ทีมงาน answered 2 ปี ago

ขึ้นอยู่กับกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของระเบียบด้วยครับว่ามีการระบุอะไรไว้นอกเหนือจากกฎหมายบ้าง แต่โดยทั่วไปแล้วนั้นการที่ไปพบแพทย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยต่อเนื่อง ย่อมเสมือนเป็นการลาป่วยตามสิทธิของกฎหมายได้เช่นกันครับ