กลุ่มอำนวยการ

สไลด์ 34
นางเอ็มอร ทวยภา
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์ : 043723517
E-mail : airm.on1971@gmail.com