กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

สไลด์ 21
ดร.พลพิศิษฐ์ ตาละซอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 043722990
No data was found