กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ดร.พลพิศิษฐ์ ตาละซอน
ดร.พลพิศิษฐ์ ตาละซอน
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบอร์โทรศัพท์ : 043722990
นางสาวอรทัย คำสมัย

นางสาวอรทัย คำสมัย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รับผิดชอบ : ระบบ AMSS++
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012
นายธนารัตน์ สีหลิ่ง

นายธนารัตน์ สีหลิ่ง

ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราว
รับผิดชอบ : วีดีทัศน์ แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 043723012